Garantie

Op onze producten zijn de SHINGA garantie en service voorwaarden van toepassing. Onze voorwaarden zijn er omdat u recht heeft op een deugdelijk product en een zorgeloze aankoop. Wij staan achter onze producten en wij zijn van mening dat een goede service erg belangrijk is, zelfs na uw aankoop. Heeft u tijdens de garantieperiode twijfels, neem dan contact op. Wij helpen u altijd!

Garantievoorwaarden LACROS E-bikes:

Artikel 1: Garantie

Shinga B.V. garandeert dat de LACROS E-bikes vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
De garantie geldt voor de eerste eigenaar van de betreffende LACROS fiets.
De garantie is niet overdraagbaar op de volgende eigenaar.
De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 3.2.

Artikel 2: Garantieperiode

Shinga geeft 10 jaar garantie op constructie- en/of materiaalfouten van frames en niet geveerde voorvorken.
Voor verende voorvorken en dempers – met uitzondering van de in de paragraaf 2.4 vermelde onderdelen – geldt een garantie gedurende een periode van 2 jaar.
Voor lakwerk van frame en vork en overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 1 jaar.
Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn – zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achter tandwielen, kabels en remblokken – wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
Op het elektrisch systeem geldt een garantie van 2 jaar. U dient de richtlijnen te volgen van onze handleidingen.
De batterij heeft een garantie van 2 jaar, voor de naaf motor 3 jaar garantie.

Artikel 3: Garantie-uitsluitingen

De garantie vervalt in de volgende gevallen:
Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is.*
De fiets is niet conform de handleiding gebruikt of onderhouden.
Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.
Naderhand gemonteerde onderdelen zijn onjuist of niet volgens de technische specificaties van de betreffende fiets gemonteerd.
Geen bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd door Shinga of een van zijn dealers.
Shinga B.V. is uitgesloten van aansprakelijkheid voor schade aan onderdelen van de fiets als gevolg van:
Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen, zadels en stuur, als wel de borging en veiligheidspal van de vouwscharnier van de vouwfietsen.
Aanpassingen aan de fiets die niet zijn goedgekeurd door Shinga.
Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen.
Klimatologische invloeden; zoals normale verwering van lak of chroomroest. Vooral bij elektrische vouwfietsen is de wijze waarop en waar u uw fiets stalt van belang.
* De bestemming is algemeen gericht op het gebruik van verharde wegen en niet voor wedstrijdverband.

Artikel 4: Garantie onderdelen

Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen – waarvan door Shinga B.V. is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout – naar keuze van Shinga B.V. worden gerepareerd, dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van de montage zijn voor rekening van Shinga B.V.. U dient uw aankoopfactuur te kunnen overleggen.
Bij materiaal- en/of constructiefouten van frames en voorvorken – binnen drie jaar na aankoopdatum – is het arbeidsloon voor rekening van Shinga B.V.
Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Shinga B.V. in Schijndel komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betreffende onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, zal er voor een gelijkwaardig alternatief gezorgd worden.

Artikel 5: Indienen van claim

Claims onder de garantie dienen – met aanbieding van de fiets en/of het betreffende onderdeel ter inspectie – via de Shinga dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop en eigendomsbewijs aan de dealer te worden overhandigd.
Indien de eigenaar is verhuisd/de dealer is niet meer beschikbaar, dan zal een opgave gegeven worden van de dichtstbijzijnde dealer.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Een door Shinga B.V. gehonoreerde garantieclaim geldt voor haar producten. Shinga B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor andere opgelopen schades. De aansprakelijkheid van Shinga B.V. volgt de richtlijnen omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Shinga B.V. voor gevolgschade is uitgesloten.
Deze garantievoorwaarden zijn geldig binnen de Europese Unie.

Shinga BV.

Garantiebepalingen Shinga maart 2017

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein